Оқытушылық-профессорлық құрам

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 


Кадирбергенова Айжан Жаиковна
экономика магистрі, аға оқытушы


Кошкина Наталья Валентиновна
 
э.ғ.м., аға оқытушы