Мектеп туралы

Мектеп 2015 жылдың 7 шілдесінде бес мамандық: «Қаржы», «Менеджмент», «Есеп және аудит», «Маркетинг», «Жобаларды басқару» бойынша мамандар дайындау мақсатында құрылды. 

Қаржы және менджменттің жоғары мектебі – бұл 

 • Білім беру бағдарламасының кең спектрі 
 • Маңызды пәндер
 • Бағдарламаларды оқыту: Бакалавриат, Магистратура және Докторантура
 • Шетелде тағылымдамадан өту және оқу, екі 2 дипломдық бағдарлама (Франця және Оңтүстік Корея), шетелдік Европаның, АҚШ-тың және Азияның жетекші ЖОО-ларымен 9 алмасу бағдарламасы  
 • 85 штатттық оқытушылар, соның ішінде ғылым доктарлары мен кандидаттары,  РhD докторлары, бизнес-жаттықтырушылар, 10 шетелдік оқытушы
 • Интернет-жүйелерді тиімді пайдалану: Қашықтан оқыту қалыбы, студенттердің үлгерімін арттыру үшін электронды оқу-әдістемелік жасақтамалар
 • Университеттік мәліметтер банкін толтыру мақсатында оқыту-әдістемелік материалдарын жыл сайын жаңарту
 • Халықаралық және республикалық ғылыми-практикалық конференциялар, пәндік олимпиадалар 
 • Білім беру бағдарламаларының жоғары сапасын қамтамасыз ету мақстанда менеджмент, маркетингтік талдау, қаржыны басқару және кәсіпкерлік тәуекелдер  саласында ғылыми зерттеу жүргізу
 • Гранттар, жеңілдіктер, конкурстар
 • Іргелі теориялық білімі бар және жеке практикалық толықтырылған  жоғары сныпты мамандар дайындау
 • Оқиғларға толы студенттік өмір