Рейтингілер және жетістіктер

Бакалавриат бағдарламасының ЖОО-ның ұлттық рейтингтеріне қатысуы  

 

 

 

 

 

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Қазақстандық тәуелсіз агенттік (Қазақстан) 

2015 ж. – бакалавриат білім беру бағдарламасының рейтингі: 

- 3 – орын,   5В050700 - «Менеджмент» мамандығы бойынша

- 4 – орын, 5В050800 - «Есеп және аудит» мамандығы бойынша

- 3-орын, 5В050900 - «Қаржы» мамандығы бойынша

- 2- орын, 5В051100 - «Маркетинг» мамандығы бойынша

2014 ж. – 2 – орын, бакалавриат білім беру бағдарламасы рейтингінде «Экономика және  бизнес» бағыты бойынша   (мамандықтар 5В050700 - «Менеджмент», 5В050800 - «Қаржы», 5В050900 - «Қаржы», 5В051100 - «Маркетинг»)

Аккредитациялау және рейтингтеу бойынша тәуелсіз агенттік (Қазақстан) 

 

2015 ж. –  бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының рейтингі  

- 4 –орын, 5В050700 - «Менеджмент» мамандығы бойынша

- 9-орын, 5В050800 - «Есеп және аудит» мамандығы бойынша

- 6-орын, 5В050900 - «Қаржы» мамандығы бойынша

- 5-орын, 5В051100 - «Маркетинг» мамандығы бойынша

2014 ж. –   бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының рейтингі:

4 - орын  –   5В050700 - «Менеджмент» мамандығы бойынша

1-орын–   5В050900 - «Қаржы» мамандығы бойынша

1  орын  –   5В051100 - «Маркетинг» мамандығы бойынша

 

Магистратура бағдарламаларының ЖОО-ның ұлттық рейтингіне қатысуы 

 

 

 

 

 

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Қазақстандық тәуелсіз агенттік (Қазақстан) 

2015 ж. – магистратураның білім беру бағдарламасы рейтингінде 1-орын, 6М050700 - «Менеджмент» мамандығы бойынша

2014 ж. – магистратураның білім беру бағдарламасы рейтингінде 2-орын, «Экономика және бизнес» мамандығы бойынша (6М050700 - «Менеджмент», 6М050900 - «Финансы», 6М051100 - «Маркетинг» мамандықтары)

2013 ж. – магистратураның білім беру бағдарламасы рейтингінде 5-орын,  6М050700 - «Менеджмент» мамандығы бойынша

Аккредитациялау және рейтингтеубойынша тәуелсіз агенттік (Қазақстан) 

2014 ж. – магистратураның білім беру бағдарламасы рейтингінде 1-орын,  6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша

 

Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы (Қазақстан) 

2013 ж. – магистратураның білім беру бағдарламасы рейтингінде 1-орын,  6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша